Digital markedsføring

Hvordan prioritere markedsføring på nett?

I denne bloggposten skal jeg besvare hvordan jeg vil prioritere å arbeide med markedsføring på nettet. Da vil jeg presentere to matriser; web marketing matrix (Carl Størmer og Karl Philip Lund, 2010) og IBM’s prioritization grid. Førstnevnte tar for seg punkter som er essensielle for å markedsføre et nettsted. IBM’s prioritization grid måler verdien av en handling for en bedrift på en skala fra høy til lav, samt gjennomføring av gitt handling på en skala fra enkel til kompleks.

Hvorfor?

Poenget med oppgaven er å se på hvilke punkter i web marketing matrisen man vil bruke, og i hvilken rekkefølge man vil ta dem i bruk. Før jeg kan prioritere blant de ca. 30 forskjellige punktene i WebMarketing Matrix og plassere dem i IBM’s prioritization grid, vil jeg gjennomgå hvert punkt og prøve å finne definisjoner eller i alle fall bygge en forståelse av hva punktene dreier seg om. Dette er nok egentlig ikke nødvendig, men jeg ser at en stor andel av punktene vet jeg ikke hva betyr, derfor velger jeg å bruke en del plass på det. Deretter skal punktene som nevnt prioriteres og settes opp i IMB’s prioritization grid.

Web Marketing Matrix

Relatert bilde

Definisjon: «WebMarketingMatrix er et rammeverk for nettsatsing i organisasjoner, en enkel oversikt som knytter strategi og handling sammen. Rammeverket gjør det enklere å få oversikt over alle de aktivitetene man trenger å kunne litt om for å lykkes på nett.  En nettsatsning kan deles inni tre hovedsteg:

 • Få flere besøk
 • Få flere kunder
 • Øke verdien av hver kunde

(http://adagio2.bloggnorge.com/tag/prioritering/)

Med andre ord kan man si at matrisen er inndelt i tre forskjellige kolonner som hver representerer et mål. Hvert mål består av flere del-mål som beskriver nøyaktig hva bedriften er ute etter å oppnå. For eksempel blir mål nr. 2, «Få flere kunder» sin hovedoppgave å sørge for at del-målene «øke konverteringsraten» og «øke kanalomsetningen» blir oppfylt. Det neste steget i modellen går ut på hvordan man skal oppnå målene. Og det er her arbeidet begynner. Hvert mål har ca. ti forslag til aktiviteter man bør gjennomføre for å oppnå målene. Det er ikke meningen at en bedrift skal gjøre alle aktivitetene, det er her hver enkelt bedrift må finne ut hvilke aktiviteter – hvilken strategi – som fungerer best for å øke akkurat deres synlighet på nett. Til sist har vi tre grupper/aktiviteter som går på tvers over alle målene, dvs. at de bør utføres fortløpende og kontinuerlig i prosessen med en nettsatsing. Disse er webanalyse, sosiale media og omdømme.

Første mål: Få flere besøk!

Produktutvikling

«I markedssammenheng et ekspensjonsmiddel (vekstrategi) hvor bedriften søker å bedre sin posisjon i nåværende markeder gjennom å utvikle nye eller forbedrede produkter.» (https://www.lederkilden.no/ordliste/produktutvikling)

Epost-markedsføring

“Masseutsendelse av skreddersydde e-postmeldinger til utvalgte mottakere”. (http://mailonnet.net/hva-er-epostmarkedsforing/). Det finnes fem typer epost-markedsføring:

 1. Nyhetsbrev
 2. Enkel personalisering
 3. Avansert personalisering
 4. Transaksjonseposter
 5. Remarketing

(http://adagio2.bloggnorge.com/tag/prioritering/)

Søkemotorannonsering

«Betalt søkeordsannonsering, eller PPC (pay-per-click), er en markedsføringskanal som blir brukt på nettsteder, annonsenettverk og i søkemotorer.I de mest brukte søkemotorene, vises PPC-annonser opp ved siden av søkeresultatene i nettleseren. Når potensielle kunder viser interesse og klikker på en annonse, betaler annonsøren en klikkpris som vanligvis blir fastsatt basert på konkurransen knyttet til hvert søkeord.Det finnes en rekke firmaer som benytter PPC-annonsering. De mest kjente er «Google Adwords», «Yahoo Search Marketing» og «Bing advertising»». (https://no.wikipedia.org/wiki/Betalt_søkemotorannonsering)

Søkemotoroptimalisering

«Markedsføring gjennom søk dreier seg om å øke trafikken til nettsteder via både betalte og ubetalte tiltak. Gratis synlighet oppnås ved å optimalisere nettsider for høye plasseringer i organisk søk. Det går under forkortelsen SEO (Search Engine Optimization, eller søkemotoroptimalisering)». (https://nettrafikk.no/nettmarkedsforing/sokemotorannonsering/)

PR/lenkebygging/blogging

Å få andre nettsteder til å lenke til ditt nettsted. «Målet ditt med lenkebygging burde være å forbedre nettstedets synlighet slik at kunder kan finne deg enkelt når de enn ønsker det, og du må vinne Googles tillit for å få dette til. Google ønsker at lenker skal oppstå så naturlig som mulig, og det er på lang sikt den beste måten.» «Ha rett og slett fokus på å skape kvalitetsinnhold. Innhold som folk ønsker å lenke til, fordi det er til nytte og tilfører en verdi for dem. Dette er noe Google strever etter.» «Innholdsdeling og lenkebygging via blogg er blitt så populært og verdifullt at til og med ingeniører på Google anbefaler dette personlig. Blogger har den unike evnen til å bidra med ferske oppdateringer og helt nytt materiale på en konsistent basis. Man kan også holde viktige samtaler og dele lenker med andre relevante bloggere.» (https://rtindholm.wordpress.com/2015/01/20/lenkebygging-for-nybegynnere/)

Spill/videomarkedsføring

«Video marketing can be defined in digital marketing context as all uses of video contents to promote a brand, product or service. Video marketing can take many different forms. It has been empowered by the increase in bandwidth and video consumption. Videos can be used for advertising purposes by buying ad spaces (in-stream video, in-banner video, etc.) or by simply posting a video on a video platform (e.g., YouTube) and looking for viral dissemination.» (http://digitalmarketing-glossary.com/What-is-Video-marketing-definition)

Banner markedsføring

«Banner advertising is a rectangular graphic display that stretches across the top or bottom of a website or down the right or left sidebar. The former type of banner advertisement is called a leaderboard, while the latter is called a skyscraper. Banner ads are image-based rather than text-based and are a popular form of website advertising. The purpose of banner advertising is to promote a brand and/or to get visitors from the host website to go to the advertiser’s website.» (http://www.investopedia.com/terms/b/banneradvertising.asp)

Andre mål: Få flere kunder!

Produktutvikling

Denne aktiviteten går igjen i de to første målene. Se ovenfor hva som er skrevet om emnet der.

Raske brukertester

Man må utføre raske brukertester for å finne ut om siden fungerer optimalt, om nettstedet leverer mange feil, om det er enkelt for potensielle kunder å finne frem på siden, utføre kjøp etc. Gjerne kreves det en test-gruppe for å utføre brukertester, det er da viktig å rekruttere relevante brukere til test-gruppen.

Ekspertvurdering

Med ekspertvurdering snakker man gjerne om en SEO audit. Rett og slett en revisjon av nettstedet. «En SEO inntektsaudit er en uavhengig ekspertvurdering som gir deg oversikt over hva som gjør at din nettbutikk taper penger! Auditen dekker tre hovedområder for SEO:

 • Tilgjengelighet & indeksering
 • Nettsidens oppbygning & duplikatinnhold
 • On page-optimalisering

(http://stammen.no/søkemotoroptimalisering/forretningsverdien-av-en-seo-audit-hvor-mye-penger-taper-du-hver-maned)

Forbedre brukervennlighet

Dette punktet tenker jeg går litt sammen med raske brukertester. Man kan gjerne i ett eller begge tilfellene bruke eksterne byråer som er spesialisert innen områdene.

Hjelp/FAQ

Dette er gjerne greit å ha på nettsteder med mye og komplisert innhold.

Forbedre innholdet og designet

Beauty and brains. Man må ha begge deler.

Call to action

«A call to action is typically as a region of the screen that drives the reader to click-through to engage furthor with a brand. Sometimes it’s an image, sometimes just a button, other times a reserved section of the digital asset. It’s not just sites that can have a call to action, virtually every type of content can (and most should).» (https://marketingtechblog.com/what-is-a-call-to-action/)

Video på nettstedet

Se tilbake til mål 1 angående video/spill marketing, her forklares det greit.

Trygghetstiltak

Faktisk er jeg litt usikker på hva nøyaktig man mener med dette punktet. Men sunn fornuft tilsier at man på sitt nettsted har trygge betalingssystemer, at det er trygt og konfidensielt for kunden å gi fra seg sensitiv informasjon som kredittkort-nr., personnr., ingen spam etc.

E-postpåminnelser

«In order to get visitors who initiated an order to come back to your website and complete their order, you need to engage in email remarketing. Remarketing is a technique that is used to follow up a website visitor who engages with your website but leaves before taking action, such as completing an order. Remarketing (or retargeting) can be in the form of display advertising or in this case, email». (https://moz.com/ugc/the-power-of-email-remarketing)

Tredje mål: Øke verdien av hver kunde!

Få kunden til å gi fra seg data

Man ber om tlf.nr., e-post, navn, etc. i form av at man tilbyr å sende kunde nyhetsbrev, salgsrabatter, invitasjoner, konkurranser og andre aktiviteter som er tiltalende for kunde.

Omdanne data til kunnskap

Man bygger opp en kundedatabase i et CMR-system med informasjonen man har fått fra kunde. Henger nært sammen med de andre punktene om kundedata.

Bruke kundedata (CRM)

«The role of analytical CRM systems is to analyze customer data collected through multiple sources, and present it so that business managers can make more informed decisions. Analytical CRM systems use techniques such as data mining, correlation, and pattern recognition to analyze the customer data. These analytics help improve customer service by finding small problems which can be solved, perhaps, by marketing to different parts of a consumer audience differently. For example, through the analysis of a customer base’s buying behavior, a company might see that this customer base has not been buying a lot of products recently. After scanning through this data, the company might think to market to this subset of consumers differently, in order to best communicate how this company’s products might benefit this group specifically.» (https://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management)

Utnytte teknologi

Feltet er ganske omfattende, da teknologi kan utnyttes på svært mange måter. Alt i fra å sørge for at nettstedet også er mobil-vennlig til å forbedre tekster, overskrifter og søkeord.

Automatiske epost-bekreftelser

Dette er når en kunde eller en potensiell kunde har utført en handling på nettstedet hvor vedkommende har lagt igjen sin epost-adresse. Det kan eksempelvis være ved registrering som mottaker av nyhetsbrev, eller det kan være ved kjøp. Poenget er at personen får en bekreftelse via e-post på handlingen som er utført.

Forbedre prosesser

Dette kan være svært mye, alt fra brukervennlighet, design, betalingssystemer etc.

Gjøre kunden til selger

Word of mouth. La kunder spre sin opplevelse av nettstedet til sitt eget nettverk. Dette i form av deling på sosiale media, reviews, generell omtale etc. Man kan for eksempel oppfordre til deling av produktbilder på sosiale media som instagram og bruke spesifikke hasjtagger som gjør det enkelt for andre i nettverket å se hvilket brand produktet kommer fra.

Nye og innovative produkter

Videreutviklet standardprodukter for å beholde interessen til gode kunder.

Tilleggsprodukter

Selge andre produkter i tillegg til hovedproduktene. Gjerne for å senke inngangsbarrieren for kunder i grenseland av segmentet man har siktet seg inn på. En måte å utvide sitt kunde-segment på.

Tverr-aktiviteter

Helt nederst i web marketing matrisen har vi tre grupper av aktiviteter som må fokuseres på og jobbes med kontinuerlig.

Webanalyse

Det er greit å ha en webanalyse i grunn for hvordan man bygger opp nettstedet. Her kan gjerne et verktøy som Google Analytics gjøre en god jobb. «Google Analytics er et målings verktøy som sporer og rapporterer trafikk på hjemmesiden din. Slagordet til verktøyet, ”Turning data insights into action” (Gjør innsikt til handling), er hovedmålet for videre arbeid.» (https://www.idium.no/blogg/smarte-verktoy/2015/hvorfor-bruke-google-analytics/). Webanalytiker Avinash Kaushik poengterer likevel at det er viktig å bruke ressursene fra en webanalyse på riktig måte: 10% av webanalyse-ressursene skal man bruke på verktøyene, 90% skal brukes på forståelse og handling (http://www.sarahuldal.com/2016/10/26/hvordan-prioritere-nar-du-skal-markedsfore-din-bedrift-pa-nett/). Med å fokusere på forståelse og handling mener Kaushik at man må se på konkrete detaljer ved sitt nettsted som kan forbedres, alt i fra lay-out til innhold og brukervennlighet, fremfor å henge seg for mye opp i selve analyseverktøyet. På en måte kan man si at man skal fokusere mer på kontinuerlige forbedringer og finesser, og ikke bruke altfor mye tid på å grave seg ned i tekniske analyser.

Sosiale media

Dette er et punkt som i senere tid har blitt plassert som en tverr-aktivitet, i stedenfor å bare være en aktivitet under første mål som det i utgangspunktet var. Jeg tror ikke at jeg trenger å skrive så mye om temaet, de fleste av oss vet viktigheten av å bruke sosiale media i forretningsøyemed for å ha mulighet til å konkurrere med andre aktører i markedet. Man skreddersyr hvilke sosiale media man vil bruke alt ettersom hvilken industri man opererer i, men kontinuerlig posting bør vites å være uunngåelig.

Omdømme

I tillegg til å stille med et velfungerende og fresht nettsted, må man også ellers gjøre et godt inntrykk. Dette liker jeg gjerne å summere ned til et enkelt ord; integritet. Man sier det man gjør, og man står for det man sier, alt inkludert fra å holde lovnader, levere til riktig tid, forholde seg til lovverket og you name it.

Da er det tid for PRIORITERING!

Dette er IBM’s prioritization grid:

Bilderesultat for prioritization matrix value vs. complexity

Nå begynner jeg å bli smertelig klar over at jeg ikke har mange ord igjen å gå på. Derfor blir dette kjapp prosess. For å gjøre prioriteringen min litt reell, velger jeg å ta utgangspunkt i butikken jeg jobber. Dette er en multi-brand butikk for luksus importvarer med et kundesegment på kvinner og menn mellom 25-60 år, gjerne høyere utdannet. Kundedatabase i kassesystem. Enkel nettside med en bildeblogg, ikke netthandel. Bruker sosiale media som online salgskanal, kunde ringer butikk og utfører kjøp via Vipps. Her er mitt forslag til å prioritere markedsføring av nettstedet:

 

skjermbilde-2016-11-30-kl-22-56-03

Håper noe av dette «made sense».

/Kristi

 

Kilder:

http://adagio2.bloggnorge.com/tag/prioritering/

http://digitalmarketing-glossary.com/What-is-Video-marketing-definition

https://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management

http://mailonnet.net/hva-er-epostmarkedsforing/

Call To Action: What is a CTA? Increase Your CTR!

https://moz.com/ugc/the-power-of-email-remarketing

Søkemotorannonsering

https://no.wikipedia.org/wiki/Affiliate_marketing

https://no.wikipedia.org/wiki/Betalt_søkemotorannonsering

Lenkebygging for nybegynnere

Forretningsverdien av en SEO audit: Hvor mye penger taper du hver måned?

Hvorfor bruke Google Analytics?

http://www.investopedia.com/terms/b/banneradvertising.asp

7 Strategies to Choose the Best Features for Your Product

Hvordan prioritere arbeidet når du skal markedsføre din bedrift på nett

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.